Kategorija: Emigracija

Da li će emigracija biti uspješna zavisi od ličnog stava, uvjerenja i ličnih vrijednosti svakog pojedinca. Spremnost da ulažemo vrijeme, rad, trud i istrajnost će biti presudni faktori za uspješnu emigraciju, a kasnije i integraciju u vašoj novoj domovini.